“Edebiyatın Cinsiyeti” Pek Yakında Kritik Dergisi’nde

KritikKritik Dergisi, edebiyat eleştirisi alanında kapsamlı, derinlikli dosyalarıyla ve  yeni anlatım teknik ve arayışlarıyla zenginleşmiş akademik incelemeleriyle tanınıyor. Kritik, pek yakında çıkacak 4. sayısında edebiyat kurumunun toplumsal cinsiyetle bağıntılarını derinlemesine tartışmayı amaçlıyor. Dergide çıkacak yazıları okumak için sabırsızlanıyor, aynı sayıda bir yazımın çıkacak olmasına ayrıca seviniyorum. Kritik’in 5. sayısı “edebiyat ve ekonomi” konusunu ele alacak. 6. sayıda ise, konuk editörlüğüm altında “edebiyat ve hukuk” dosyası bulunacak. “Edebiyat ve Hukuk” sayısı için hazırlıklarımızı buradan ayrıca duyuracağım.

Gelecek sayının içeriğinin, Dergi’nin internet sitesinde ve facebook grubunda verdiği özetini (küçük değişiklikler ve farklı vurgularla) aşağıya ekliyorum: “Edebiyatın cinsiyetli varoluşumuzu ne şekilde dolayımladığını ve bunun siyasal, kültürel, ekonomik ve dinsel olanla hangi biçimlerde kesiştiğini kavramak için edebiyatın toplumsal cinsiyet pratikleriyle nasıl biçimlendirildiğini anlamak kadar, bu pratikleri nasıl biçimlendirdiğini çözümlemenin de gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu ilkeleri benimseyen aşağıdaki sorulardan yola çıkarak bir metni, dönemi, akımı, olguyu ya da söylemi ele alan yazıları [gelecek sayıda bulacaksınız]  Dergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için: http://kritikdergi.com (Bağlantı)

* Cinsiyetli varlığımızın –edebî olsun olmasın- anlatıya dönüştürülmesi ne anlama gelmektedir? Bu cinsiyetli varlık hangi biçimlerde anlatılaştırılmaktadır?

* Kadınlık, erkeklik, eşcinsellik, gaylik, lezbiyenlik, travestilik, transseksüellik, biseksüellik, aseksüellik vb. gibi cinsiyet hâllerinin birbiriyle çakışan ve çatışan biçimleri edebiyatta nasıl temsil edilmektedir?

* Toplumsal cinsiyetin sosyalizm, Kemalizm, milliyetçi hareket, İslamcılık, Kürt hareketi vb. gibi siyasal projelerle karşılaştığı bir ara-alan olarak edebiyatı nasıl kavramsallaştırabiliriz?

* Sınıf ve toplumsal cinsiyet arasındaki girift ilişki edebî metinlerde hangi biçimlere bürünmektedir?

* Dinsel tecrübenin (özellikle başörtüsü meselesinin) edebîleştirilme anlarında toplumsal cinsiyet ne şekilde devreye girmektedir?

* Militarizmin gölgesinde ya da karşısında yer alan anlatılarda toplumsal cinsiyetin işlevi nedir?

* Osmanlı edebiyatında cinsiyeti ne şekilde tarihselleştirebiliriz?

* Modern Osmanlı edebiyatının oluşumunda heteroseksüel olmayan cinsel deneyimler ne şekilde içerilmiş ya da dışlanmıştır?

* Edebiyat cinsel sapkınlıkla normalliği hangi biçimlerde inşa etmektedir?

* Cinsiyetlerin karşılaşma noktaları ne şekilde edebîleştirilmektedir?

* Cinsel şiddetin edebî temsillerini nasıl çözümleyebiliriz?

* Kadın hareketi ve eşcinsel hareketin yükselişinin edebiyata yansımaları nelerdir?

* Edebiyat annelik, babalık ve aile deneyimlerini hangi biçimlerde ifade etmektedir?

* Arzulayan, erotik ya da pornografik bir varlık olarak bedenin sözcüklerle inşa edilmesi ne şekilde olmaktadır?

* Doğanın edebî temsilleri nasıl bir toplumsal cinsiyet dolayımı ortaya koymaktadır?

* Şarkiyatçı ya da garbiyatçı söylemlerin belirdiği edebî metinlerde toplumsal cinsiyet ne şekilde devreye girmektedir?

* Belirli bir cinsiyet kimliği üzerinden okuma / eleştiri yapmak söz konusu kimliği ve metinleri nasıl kurmakta, dönüştürmekte ve anlamlandırmaktadır?

* Cinsiyet temelli bir harekete bağlanmak edebiyat eleştirisi yapma pratiğimizi hangi biçimlerde etkilemektedir?

* Feminist eleştirinin önemli odak noktalarından biri olan “görünmezleştirilen metin, yazar ve kimlikleri görünür kılma çabası” ışığında toplumsal cinsiyete duyarlı bir edebiyat tarihçiliği nasıl inşa edilebilir?”

Kritik Hakkında

“Kritik altı ayda bir yayınlanan bağımsız edebiyat eleştirisi dergisidir.

Her sayısında ayrı bir dosyaya yer verilen Kritik dosya dışı yazılara da açıktır.

Dosya konuları iki sayı (bir yıl) öncesinden ilan edilir.

Dergiye gönderilen yazıların yayınlanmayacağına iki hakemin değerlendirmesinden sonra karar  verilir.”

(Kaynak: Derginin internet sitesi)

Kritik’in Künyesi

Sahibi

Venn Ajans

Sorumlu Yazı İşleri

Veysel Öztürk

Genel Yayın Yönetmeni

Fatih Altuğ

Yayın Kurulu

Berat Açıl, Ahmet Sait Akçay, Pelin Aslan,

Ayşe Öykü İş, Çiğdem Kurt,

Veysel Öztürk, Gülşah Taşkın, Mehmet Fatih Uslu.

Kapak / Mizanpaj

Ali Koçak

(Kaynak: Derginin internet sitesi)

Yazar Hakkında

Öykü Didem Aydın Edebiyat ve Hukuk Sistemine, 106 yazı girmiş.

Öykü Didem Aydın, romancı (Eski Sinagog Meydanı, İletişim Yayınları, 2009) ve anayasa hukukçusudur.

Telif © 2017 Edebiyat ve Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır SistemimizWordPress desteklidir