‘İNSAN HAKLARI’ Bölümünün İçeriği

İkinci Hafta, Üçüncü Hafta Ders Notları (Ana Hatlar)

Önceki Hafta için (Bağlantı) Bu hafta ve devamı için kısa kaynakça: 1) Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş (4. Bası İstanbul: Beta, 2003) 2) Micheline R. Ishay, The History of Human Rights (University of California Press, 2008) 3) Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, Çev. Yavuz Alogan (İstanbul: İletişim Yayınları, 5. Baskı, 2005), s. 198-208). Roma Stoası da bir fiilde bulunup bulunmama konusundaki evrensel ... Bütününü Oku

Birinci Hafta

Birinci Hafta Giriş İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” (İHEB) olarak adlandırılan bir belgeyi kabul etti. Bu ünlü belgenin kabul edildiği 10 Aralık günü "İnsan Hakları Günü" olarak tanınmaktadır ama "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, 1948’den günümüze insan haklarının tüm dünyada yaygın olarak ihlal edilmesini önleyememiştir.  Milyonlarca insan,  insan haklarına aykırı veya insanlık ... Bütününü Oku

Öykü Didem Aydın’ın İnsan Hakları Dersleri

Öykü Didem Aydın'ın İnsan Hakları Dersleri
Öykü Didem Aydın'ın İNSAN HAKLARI DERSLERİ Derslerimizde, İnsan Hakları Hukukunun genel esaslarını tarihsel çerçevesi içinde, ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları ve çeşitli ülke anayasaları bağlamında karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Öykü Didem Aydın Ofis: Hacettepe Üniversitesi BeytepeYerleşkesi, Hukuk Fakültesi E-mail: oykudidemaydin@hacettepe.edu.tr Yardımcı ... Bütününü Oku
Telif © 2015 Edebiyat ve Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır SistemimizWordPress desteklidir