Kritik Dergisi’nin “Edebiyat’ın Cinsiyeti” Başlıklı Sayısı Çıktı

images

Kritik’in dördüncü sayısı çıktı. Bu sayının başlığı “Edebiyatın Cinsiyeti”. Derginin şimdilik sadece İstanbul’daki kitapçılarda bulunduğunu ama önümüzdeki günlerde başka kentlerde de elden geldiğince dağıtılacağını öğrendim.

Bu sayının içeriği:

N. Kıvılcım Yavuz
-Boccaccio’nun Kadınları

Osman Ünlü
-Klâsik Türk Edebiyatında Erkek Güzelliği Ve Erkek Aşkı Anlayışı: Cinâni Örneği

Naim Atabağsoy
-Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Mevâ‘ıdü’n Nefâis Fî-Kavâ‘ıdi’l-Mecâlis’ indeki Kadına Bakış Bağlamında Divan Şiirindeki Sevgili Tipine Bir Yaklaşım Denemesi

Bahar Gökpınar
-Cins-i Lâtif” in Kalemindeki Bireysel Düşten Toplumsal Gerçeğe Uzanan Yol

Bahadır Sürelli
-Cinselliğin Temsilî Anlatımı Açısından Divan Şiirinde Su

Müge Yılmaztürk
-İntibah’ta Erkek Narsisizmi

Seher Özkök
-Osmanlı Modernleşme Sürecinde Denetimsiz Bedenler, Bedensiz Kadınlar: Sefile ve Nemide

Burcu Karahan
-Naciye Nasıl Kurtulur?: Müstehcen Meşrutiyet Edebiyatında Kadın Cinselliği

Ayşe Saraçgil
-Cumhuriyet’in ana-babaları. Ebeveynlik ve milli toplumun inşası

Ayten Sönmez
-Fahişeler, İşçiler, Hanımefendiler

Çimen Günay-Erkol
-Cinsiyet Sarhoşluğu: Bir Düğün Gecesi’nde Askerlik ve Erkeklik

Öznur Şahin
-Kemalist Anneler, Solcu Kızlar: Yenişehir’de Bir Öğle Vakti ve Kırk Yedi’liler’de Kadınların Özneleşme Mücadeleleri

Öykü Didem Aydın
-Masumiyet Müzesi Romanı ve Hiperreal Masumiyet Müzesi “Gerçeği” Hakkında Feminist Bir Eleştiri: Fetişizm ve Voyörizm Kıskacında “Hiç-Yok” Olan Kadın

Aslı Güneş
-Modern Hayatın Yazarları

Fırat Güllü
-Panel: Tanzimat Dönemi Dramatik Edebiyatına Kültürel Çoğulcu Bir Bakış

Kritik’e abone olmak için:
http://kritikdergi.wordpress.com/satis-abonelik/

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar Hakkında

Öykü Didem Aydın Edebiyat ve Hukuk Sistemine, 106 yazı girmiş.

Öykü Didem Aydın, romancı (Eski Sinagog Meydanı, İletişim Yayınları, 2009) ve anayasa hukukçusudur.

Telif © 2017 Edebiyat ve Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır SistemimizWordPress desteklidir