Doç. Dr. iur. Öykü Didem Aydın (Biyografi)

Edebiyat ve Hukuk sitesinin sahibi Öykü Didem Aydın; romancı, anayasa hukuku alanında üniversite öğretim üyesi, ceza hukukçusu-akademisyen ve avukattır.

25 Eylül 1970 yılında Ordu’da doğdu. Edebiyat Hocası Üren Çakırsoy Aydın ve Avukat Ahmet Aydın’ın ortanca çocuğudur. 1986 yılında Antalya Koleji‘nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamladı.  Üniversite öğrenimi sırasında Turizm Bakanlığı’nın açtığı rehberlik sınavlarını kazandı ve yedi aylık rehberlik kurslarını “Büyük Anadolu Turu” bitirerek, İtalyanca dilinde ülkesel-bröveli, profesyonel turist rehberliği yaptı. Aynı dönemde hem Türkiye’de hem de İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka’da uzun süre seyahat etti. Üniversite öğrenimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde misafir öğrenci oldu.  1991 yılından 1996 yılına dek Ankara Hukuk Fakültesi’nin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilimdalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1992-1994 yılları arasında AnkaraPerugia ve Milano’da, 1995-2003 yılları arasında MannheimKöln ve  Freiburg’da yaşadı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi ve Milano Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2001 yılında Freiburg Üniversitesi‘nde doktorasını tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Max Planck Topluluğu’nda araştırma proje yöneticisi olarak çalıştı. Öğrenimi ve araştırmaları sırasında Avrupa BirliğiKonrad Adenauer Vakfı, Max Planck Topluluğu gibi kuruluşlardan burslar ve araştırma destekleri aldı. 2004 yılında Türkiye’ye döndükten sonra yardımcı doçent doktor ve öğretim üyesi olarak görev aldı. Babası Avukat Ahmet Aydın tarafından kurulmuş Aydın & Aydın Hukuk Bürosu’nun ortak çalışanı oldu.

2004 yılında “Üç Demokraside Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku” adlı monografisi yayınlandı.

2006 yılında Almanca olarak kaleme aldığı “Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da Kin ve Nefret Suçları” adlı monografisi Almanya’da yayınlandı (Bu monografiye, Almanya’da sıkça atıf yapılıyor ve ırkçılıkla mücadele konusundaki yeni yasa tasarı çalışmalarında ondan yararlanılıyor).

2011 yılında “Biz, Halk: “Egemenliğin Sahibi” Halkın – Kurucu – Meclisi (Anayasa Konvansiyonu) ve Anayasa Yapımı: ABD ve Latin Amerika’nın Genel Çizgilerinden Türkiye İçin Bir Modele Doğru adlı eseri Yetkin Yayınları tarafından yayınlandı.

Yurt içinde ve dışında pek çok bilimsel makale yayınladı, çeviriler yaptı, konferanslar verdi. Özellikle ulusal ve uluslararası ceza hukuku,  anayasa hukuku, anayasal özgürlükler, ceza hukuku reformu siyaseti, düşünce özgürlüğü, düşünce suçları, kadın hakları, cinsel haklar ve çocuk hakları alanlarında çalışma ve projeler yürüttü.

2005, 2006 ve 2007 yıllarında çeşitli çok-uluslu şirketlere ve konsorsiyumlara hukuk danışmanlığı ve avukatlık yaptı.

Eski Sinagog Meydanı adlı romanı 2009 yılında İletişim Yayınları tarafından yayınlandı. 2013 yılında Georg Simmel’in Paranın Felsefesi adlı büyük yapıtını Türkçeye kazandırdı. Yayınlanmış çok sayıda şiir çevirisi, öyküleri ve denemeleri bulunmaktadır. 2014 Eylülünde Everest Yayınları’ndan çıkacak olan “Ortaklar ve Hissedarlar” adlı yeni romanının yayın hazırlıklarını sürdüren Öykü Didem Aydın, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalında doçent, öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Anayasa Taslağı’nın raportörüdür. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu üyesidir. Muhtaç Hayvanları Koruma Derneği, Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği üyesi ve Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği (ÇEV-BİR) kurucu üyesidir. Türkçe, İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerinde telif eserleri ve çevirileri bulunmaktadır [1]

1. Romancılığı

Öykü Didem Aydın’ın ilk romanı “Eski Sinagog Meydanı” 2009 yılında İletişim Yayınları tarafından yayınlandı: “….Öykü Didem Aydın, aşkı ve cinayeti daha derin meseleleri ele almak için kullanmış. Zaten daha romanın ilk sayfalarında kendi okunurluğunun sırlarını da açıklıyor okuyucuya. Derdi bir aşk hikayesi anlatmak değil. Ne de okuyucuyu polisiyelerin gizlerle dolu labirentinde kaybetmek. Kahramanının ağzından ifade ettiği gibi, dünya ile hesaplaşmak; güzel, çirkin, zayıf, güçlü yanlarıyla insanı anlatabilmek için aşk ve cinayet temalarını birlikte ele almış Aydın. Gerçekten de can acıtacak bir hikaye. Canımızı acıtan ne öldürülen Alman genç kız, ne öldüren Türk genci ne de aşklarını gönüllerince yaşayamayan Aşkın ve Golmann. Hikayeye hüznü veren bir yere ait olma ve olamama duygusu arasındaki derin uçurum, kimliklerin insan ruhunu sıkan kalıpları, o kalıplara sıkışmışlığın yarattığı nefret duygusu…”  (Kaynak: Milliyet Sanat Dergisi‘nin  2009 Mart);

“…Romanda hukuk ile edebiyat arasındaki çatışma da irdeleniyor. Cihad’a ‘reva görülen metin’ yerine ‘tahayyülü muhtemel’ başka bir metin kurulurken, karakterler (özellikle ‘edebiyat’ı simgeleyen Klaus, ve ajan provokatör Köllisch yardımıyla) dönüşüyor. Kılıf içinde kılıf izleği; yazarın kendi başına geçirdiği kitap kılıfı, kitabın üstündeki yazar kılıfı, Aşkın’ın üstündeki bilimsel araştırma kılıfı ve Cihad’ın gerçeği üzerindeki ‘kara çarşaf’la kuruluyor. Ama kara çarşaf, Cihad’a saldıranın çarşafından ziyade Aşkın’ın tâbiriyle “Alman olan Alman gözü”nün, yani biçimsel adaletin gözlerindeki kılıftır. Yazın sanatında zengin bir dilin gücü ve sezginin sonsuzluğuna olan inanç, kendisine ve yazarına belli belirsiz göndermeler yapan bu karmaşık ve çok katmanlı metin yoluyla aktarılıyor…” (Kaynak: Agos Gazetesi Kitap Eki, 2009 Eylül)

“…Mükemmel çatıda ve çok dilli atılan düğümlerde postmodern örgü ve kurgu-söküm okumakla kalmıyor, yorumsal olarak hep açık kapı bırakan bir yeniden yapım sürecine de tanık oluyoruz…Eski Sinagog Meydanı, son yıllarda okuduğumuz en yeni-romanlardan biri. Çok farklı bir yazarı müjdeliyor.” (Kaynak: Agos Gazetesi Kitap Eki 2009 Eylül).

2. Akademisyenliği

Öykü Didem Aydın’ın ulusal ve uluslararası ceza hukuku, anayasa hukuku, ceza hukuku reformu siyaseti, düşünce özgürlüğü, düşünce suçları, kadın hakları, cinsel haklar ve çocuk hakları alanlarındaki kuramsal eserleri bulunmaktadır. Bu bağlamda özellikle Yargıtay’ın düşünce özgürlüğü konusunda verdiği kararlarda eserlerine yapılan atıflar dikkati çekiyor: (T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No :2007/8-244 Karar No :2008/92: “Kamu düzeninin toplumlara göre farklılık göstermesine karşın kamu güvenliğinin daha az esnek olması ve bu bağlamda kamu güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinden, belirsiz sayıda kimseler ya da eşya bakımından temel bireysel değerlere yönelik zarar tehlikesinin doğmuş olmasının anlaşılması -Öykü Didem Aydın: YTCK Açısından Salt İfade Suç Tiplerine Eleştirel Bir Bakış, Hukuki Perspektifler Dergisi-HPD-Mayıs 2006, s.6, s.129, 136- karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu nda yasallığa bu yönden de özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu güvenliğinin bozulmasının somut olgulara dayalı olarak ortaya çıkması gerekir.) (Baskın Oran ve İbrahim Kaboğlu‘nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yapılan yargılanmanın nihai beraat kararıdır. [3]

3. Kitapları

4. Makaleleri

5. Bağlantılar

6. Notlar

  1. ^ Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği Sitesi
  2. ^ Milliyet Sanat Dergisi, Sayı 600, Mart 2009, sayfa 109.
  3. ^ Adalet.org Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı (2008)
  4. ^ Max Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Sitesi

7. Kaynaklar

Yazar Hakkında

Öykü Didem Aydın Sitenizin hikayesini 106 yazabilirsiniz.

Öykü Didem Aydın, romancı (Eski Sinagog Meydanı, İletişim Yayınları, 2009) ve anayasa hukukçusudur.

Telif © 2017 Edebiyat ve Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır SistemimizWordPress desteklidir